Љупка Неделковска

е-пошта: ljupka.dimitrovska@mon.gov.mk

Министерство за образование

Министерство за образование

„Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје

Република Северна Македонија

Национален совет за високо образование и научна дејност © 2022. Сите права се задржани.